Bryggeså Limousin


Startside


 

Velkommen til Eiken i Vest-Agder. Her produserer vi kjøtt på rasen Limousin. Dyra kan gå ut og inn som de ønsker hele året. Det liker de, og det benytter de seg av. Sommer som vinter.

Limousin er friske og robuste flokkdyr. Gode til å ta seg fram. Masse krefter. Likevel enkle å holde på avgrensa område med en el-tråd. Kloke dyr med stor respekt for strøm.

 

Dyra er tillitsfulle og greie å håndtere. Og gode beitedyr. Dermed gode landskapspleiere.

 

Dyra våre gjør seg nytte av heile kulturlandskapet. Alt fra kulturbeitet heime og den nærliggende blandingsskog, til gamle kulturbeiter og fjellbeite på Hekkfjellet, 650 moh. Forresten.., her er vi!..

Basse, Sandra, Anne Brit, Øyvind, Gunn og Ånen Asbjørn. På Sandvassmyran.

Gode kamerater.

Ute..

..og inne.

Knaben. Påska 06.

Kråkeliheia. Påska 06.


Startside