Bryggeså Limousin


Om oss    Bygda    Heia    Produksjon    Dyr    Okser    Kulinjer    Bygninger\Utstyr    Kulturlandskap    Lenker    Kontakt oss

Blog


Hei! Vi ser husdyras plass i den norske naturen. Ser verdier mellom tettstadene. Mellom hyttefelta. Verdien av mangfoldet.  Verdien av forfedrenes og eigne fotefar mellom nasjonalparkane. Menneskelege livsteikn. For vi er alle produkt av naturen. I oss og rundt oss omdanner naturen verdier. Kontinuerlig. Og vi tar til oss av naturen. Og lever. Her er plass nok. For alle.

Vi minner her om verdien i husdyrhaldet. Verdien i å bruke naturen. Og å ta vare på han.

 

"I morgen heter vårt i dag - i går, og all vår fremtid heter fortid siden, men det forklarer at hvert nu vi når er selve evigheten midt i tiden." Herman Wildenvey.

 

Dette webområdet er sett saman og lagt ut av Ånen Asbjørn Bryggeså den 02.05.06.Oppdateringer og tilføyinger vil koma.

Blog oppdatert den 05.04.14

Blog oppdatert den 01.04.13.

Okser og Kulinjer oppdatert den 06.05. 12

Kulinjer. Ny side den 08.05.11.

Okser. Ny side den 12.04.11.

Blog oppdatert den 31.03.11.

Blog oppdatert den 11.04.10.

Oppdatert den 27.02.08.

Oppdatert den 07.05.06.


Om oss    Bygda    Heia    Produksjon    Dyr    Okser    Kulinjer    Bygninger\Utstyr    Kulturlandskap    Lenker    Kontakt oss

Blog